دفتر مرکزی: مشهد- خیابان رازی- نبش رازی ۱۰- چوب استحکام
آدرس کارخانه: مشهد- خیابان شهید طرح چی- طرح چی ۵- بعد از چهار راه اول

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۹۲۸۰۱
موبایل: ۰۹۳۳۵۴۴۵۵۵۸ – ۰۹۱۵۵۵۷۰۵۳۳
پست الکترونیک: stehkam.ir[at]gmail.om